fbpx

Onderzoek & Advies – SIB Kennisvoucher

SIB-kennisvoucher | Verken, vergaar, verdien

U heeft zich al verdiept in een nieuwe internationale doelmarkt. Nieuwe kansen, vergezeld met nieuwe uitdagingen. Nu wilt u concreet stappen zetten, maar wel de juiste stappen, in de juiste richting.

Een beetje hulp kan geen kwaad. Het aantrekken van een expert die het nieuwe speelveld voor u in kaart kan brengen en kan vertalen in wat dat voor uw organisatie en positionering betekent, of u kan behoeden voor commerciele, juridische en fiscale valkuilen kan u veel tijd, frustratie en geld besparen. Tegelijkertijd geeft dit u het vertrouwen om kordaat en effectief stappen te zetten in deze nieuwe markt.

Wij kunnen u op twee manieren ondersteunen in het voorsorteren op de door u beoogte internationale markt. Enerzijds door (i) het verschaffen van advies op internationaal juridisch en fiscaal gebied, en (ii) het uitvoeren van een markt quick scan of pragmatisch onderzoek van markt, stakeholders, cultuur en aanpak.

Lees snel verder of u in aanmerking komt voor een financiele tegemoetkoming van deze activiteiten door RVO middels de genoemde SIB kennisvoucher.

SIB-kennisvoucher | Voor wie?

U kunt de kennisvoucher aanvragen als u:

  • een Nederlandse MKB-ondernemer bent. Met de online mkb-toets checkt u eenvoudig of uw organisatie telt als een mkb-onderneming;
  • al (enige) internationale ervaring heeft; en
  • al informatie heeft verzameld over een bepaalde buitenlandse markt, waar u nog niet actief bent.

SIB-kennisvoucher | Wat is het?

De SIB-kennisvoucher maakt het mogelijk om laagdrempelig deskundigen in te schakelen bij het internationaal zakendoen. Zo krijgt u advies en ondersteuning van door de wol geverfde experts tegen een geringe investering op volgende onderdelen:

  • juridisch/fiscaal advies. Opstellen of herzien van contract met agent of distributeur, advies bij opzetten samenwerking/joint venture, fiscale valkuilen of gevolgen, etc.
    Voor dit onderdeel kunt u rekenen op de expertise van internationaal jurist Alexander Bruning.
  • marktonderzoek. Is er vraag naar mijn product; wat zijn de eisen? Hoe ziet de markt eruit? Wie zijn voornaamste spelers? Wat zijn de valkuilen? etc.
    Voor dit onderdeel kunt u rekenen op de expertise van internationaal marketingstrateeg Maarten Smit.

De SIB kennisvoucher draagt bij tot 50% van de kosten van dit advies en onderzoek, tot EUR 2.500,- exclusief BTW.

SIB-kennisvoucher | Hoe vraagt u het aan?

Na een eerste vrijblijvende kennismaking met ons en een wederzijdse klik, vraagt u uw kennisvoucher aan via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eherkenningsmiddel niveau 1 nodig.

Bij uw aanvraag geeft u aan wie de externe expert is. Ook geeft u aan wat deze expert voor u gaat doen. Uiteraard krijgt u ter overweging van ons een tijdige en gespecificeerde offerte. Deze offerte voegt u samen met het Curriculum vitae of Alexander of Maarten mee bij het indienen van de voucheraanvraag.

Uw aanvraag wordt vervolgens door RVO behandeld in volgorde van binnenkomst. De beslissing volgt binnen uiterlijk 13 weken, maar in de regel eerder.

Geldigheid. De uitgegeven kennisvoucher is 6 maanden geldig. U moet de voucher binnen die periode gebruikt hebben. In het uiterste geval kan de geldigheid eenmalig met 6 maanden verlengd worden. U mag de voucher niet aan iemand anders geven.

Betalen met de voucher. De kennisvoucher is een online voucher waarmee u ons betaalt. Na aflevering van het eindrapport zet u de voucher via mijn.rvo.nl op naam van de deskundige. Wij wisselen de kennisvoucher vervolgens digitaal in.

Wat let u om even contact te zoeken per mail voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Kennisvergaring en professionele steun op het commerciele, juridische of fiscale vlak verdient u (zeker terug)!

GMBS Business Support geniet een jarenlange relatie met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is sinds 2014 gekwalificeerd export coach voor de Starters International Business (SIB) regeling. RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om agrarisch, innovatief, duurzaam en internationaal ondernemen. RVO is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Starters Internationaal Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.