Advies & Begeleiding

Het succesvol betreden van nieuwe markten vraagt inzicht, toewijding en gegronde kennis. GMBS staat bedrijven bij op het gebied van strategieformulering, marktentreeplanning, ketensamenwerking, partnerships en clusters.

Onafhanke-
lijke Studies

Effectieve uitvoering van internationale projecten valt en staat met een gedegen voorbereiding. Vaak is het een interessant om een partij in te schakelen die het benodigde huiswerk voor je doet, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een sectoranalyse of haalbaarheidsstudie.

Project-
ontwikkeling

Onder `projectontwikkeling` kent GMBS vier diensten, te weten:

  • Projectidentificatie en formulering
  • Begeleiden van clustervorming en samenwerkingstrajecten
  • Verzorgen van subsidieaanvragen voor projecten in groeimarkten
  • Agri-business consultancy in ontwikkelings- of landbouwprojecten

Vertegen-
woordiging

Overbruggen van culturele verschillen en managen van verwachtingen.

Onder `vertegenwoordiging` kent GMBS drie specifieke diensten, te weten:

  • Begeleiden van onderhandelingstrajecten
  • Vertegenwoordiging op internationale beurzen
  • Agentuurschap