Advies & Begeleiding

Nieuwe markt op? Het succesvol betreden van nieuwe markten vraagt inzicht, toewijding en gegronde kennis. Ook mag een nieuw “avontuur” niet ten koste gaan van de bestaande klantportefeuille. Effectief inzetten van huidige bezetting, mensen en middelen op bestaande markten en tevens het vol overgave inzetten op het veroveren van nieuwe markten gaat soms gewoonweg niet samen. Hier kan GMBS u in bijstaan. Het uitstippelen en uitwerken van uw aanvalsplan door bijvoorbeeld het opstellen van uw marketingplan of entreestrategie, maar ook het beoordelen van internationale business development plannen doen we graag voor, en met u samen.

Klankbord. Ook als klankbord wil GMBS graag aan uw zijde optreden; wij sparren graag met u over het eerder genoemde inzicht en verifiëren de benodigde kennis. Een luisterend oor en resulterende behoeftescan zullen u behulpzaam zijn om reeds vergaard arsenaal en de nog benodigde ammunitie in kaart te brengen.

Nieuwe klanten krijgen. Het zoeken en verkrijgen van nieuwe internationale contacten kan via verschillende kanalen; er is geen “one best solution”. Wel is het van belang dat bij uw wervende activiteiten uw middelen effectief ingezet worden en dat de verschillende communicatiekanalen van multi-channel campagnes onderlinge samenhang vertonen. Ook uw communicatie-uitingen moeten het karakter en de speerpunten van uw bedrijf bevestigen en aanspreken bij uw doelgroep. GMBS helpt u hierbij.

GMBS voor u op pad. Wilt u iemand die voor u ”de boer opgaat” en kunt u op het moment zelf geen passende medewerkers vrijmaken: bel ons! Ongedwongen, flexibel en doeltreffend gaan wij voor u op pad om bijvoorbeeld mogelijke partners, distributeurs of afnemers in kaart te brengen of te screenen door interviews. Ook kunt u ons gebruiken voor beursdeelname of het opstellen en houden van professionele presentaties.

De GMBS advies en begeleidende diensten op een rij:

  • Opstellen van internationale marketingplannen en entreestrategieën;
  • Opstellen of beoordelen van internationale business development plannen;
  • Bestaande plannen: Klankbord en behoeftescan;
  • Screenen van leadgeneratie processen en klantrelatiebeheer (CRM);
  • Partner search en matchmaking;
  • Ondersteuning bij ontwikkelen of verbeteren van bedrijfs- en productpresentaties; en
    Training Zakendoen in Azië.

Schroom niet om contact op te nemen voor uw vraag of verzoek. Bel of stuur uw e-mail naar support@gmbs.eu.


Op al onze diensten zijn de GMBS Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, beschikbaar in het Nederlands en Engels.