Onafhankelijke Studies

Het effectief uitvoeren van nieuwe projecten in het buitenland staat of valt bij een gedegen voorbereiding. Veelal is het inschakelen van een partij die voor u uw huiswerk hierin doet interessant. Onze onafhankelijke positie geeft extra meerwaarde wanneer het gaat om het aantrekken van partners of financiering.

Internationale marktscans en sectorstudies

GMBS voert voor uw internationale business development markt- en sectorstudies uit. Hierbij worden op macroniveau veelal demografische, economische, technologische, juridische, natuurlijke en sociaal-culturele factoren onder de loep genomen, afhankelijk van de wensen van u als klant. Onderdelen zijn bijvoorbeeld sterkte-zwakte analyse, de zogeheten SWOT-analyses, naast beschrijving van marktkarakteristieken, kansen en bedreigingen.

Bij sectorstudies wordt met name de meso-omgeving in kaart gebracht, m.a.w. de verticale kolom met haar consumenten, producenten, toeleveranciers, intermediairs, concurrenten en andere publieke en private stakeholders. Een kort, bondig en commercieel geschreven eindrapport is het resultaat. Doch, een uitgebreide analyse met academische rapportage behoort desgevraagd ook tot de mogelijkheden.

Haalbaarheidsstudies

Als startpunt van uw project wilt u beschikken over een beschreven en berekende analyse van haalbaarheid. Dit geeft u inzicht in de financiële aantrekkelijkheid, succesfactoren en eventuele risico´s aangaande uw investering. GMBS voert studies uit die de commerciële, technische en financiële haalbaarheid van een project bepalen. Afhankelijk van de aard, grootte en complexiteit van de studie, kunnen verschillende partnerbedrijven en experts ingezet worden. Haalbaarheidsstudies kunnen, wanneer in samenwerking met u als bedrijf en uw partners, in bepaalde gevallen deels gesubsidieerd worden uitgevoerd.

Ondernemingsplan

Een business en/of financieringsplan brengt uw project in kaart en stelt u in staat om een lening of aanvullend eigen vermogen te verkrijgen. Het is veelal een resultante van een hiervoor uitgevoerde haalbaarheidsstudie.


Schroom niet om contact op te nemen voor uw vraag of verzoek. Bel of stuur uw e-mail naar support@gmbs.eu.