Vertegenwoordiging

Onder de dienstengroep `vertegenwoordiging` kent GMBS drie specifieke diensten, te weten:

  • Begeleiden van onderhandelingstrajecten
  • Vertegenwoordiging op internationale beurzen
  • Agentuurschap

Onderhandelingspartner

Taal- en cultuurverschillen geven een extra dimensie aan de onderhandelingstafel. Een extra speler aan de tafel brengen versterkt uw positie, en geeft u extra ogen en oren, nodig om signalen tijdig op te vangen en hierop te kunnen inspelen.

Naast Engels, spreekt Maarten Smit ook vloeiend Indonesisch. Hierdoor kunnen misverstanden en onnodige wrijving in het proces voorkomen worden aan de Indonesische onderhandelingstafel.

Beursvertegenwoordiging

Wereldwijd zijn er veel relevante vakbeurzen waar u met uw bedrijf vertegenwoordigd wilt zijn, al is het maar met een kleine infostand. Iedereen weet dat een goede beursdeelname, een gedegen voorbereiding, adequate bemanning op de beurs en gerichte en tijdige nazorg nadien behoeft. Half/half een beurs draaien is geen optie. GMBS springt graag bij met het opzetten, plannen en uitvoeren van een effectieve beursdeelname. Leads genereren en kwalificeren doen wij professioneel en gepassioneerd voor uw bedrijf. Bel of mail gerust over hoe wij kunnen bijspringen.

Agentuurschap

Voor een selecte groep van producten en/of diensten kunnen wij als agent optreden. Op een nader te bepalen retainer en provisiebasis kan GMBS onder de handelsnaam GMBS Environmental Projects of GMBS Trade Services uw product vermarkten. Uiteraard zal een verregaande kennismaking met bedrijf en de te voeren producten en/of diensten voorafgaan aan een beslissing tot acceptatie. Ter kwalificatie dient het bedrijf maatschappelijk verantwoord te opereren, en dienen de te voeren producten en/of diensten te voldoen aan eisen van kwaliteit ten aanzien van milieu, cultuur, geloof en sociale context naast een duurzame commerciële meerwaarde.


Schroom niet om contact op te nemen voor uw vraag of verzoek. Bel of stuur uw e-mail naar support@gmbs.eu.