Export ondersteuning met SIB subsidie van RVO

Nieuwe markten aanboren? | Subsidies voor het Support International Business programma!

U wilt als ondernemer groeien! Meer omzet, meer solide en breder fundament van uw bedrijf, het spreiden van risico’s en een betere concurrentiepositie. Op naar het buitenland!

Wist u dat onze Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vouchers aanbiedt om u te ondersteunen in de vroege of meer gevorderde fase van export? Van uw eerste export oriëntatie tot en met marktentree. RVO heeft verschillende subsidie-instrumenten in het leven geroepen om u te helpen bij een goede aanloop en het maken van flinke stappen richting of in buitenlandse markten. Deze regelingen vallen onder de zogenaamde SIB (Support International Business) programma. De SIB subsidie regelingen geven u een financiële bijdrage en het comfort om -ondersteund door ervaren experts- sneller en meer effectief stappen te zetten.

advies en ondersteuning voor een solide basis om meer en sneller omzet te genereren van of in buitenlandse markten. Op GMBS kunt u rekenen!

SIB-individuele coaching

doelgroep: MKB ondernemer met beperkte exportervaring.

1-op-1 coaching om kritisch met u mee te denken over een passende strategische koers voor gedegen export.

Samen werken we aan een onderbouwde marktselectie, randvoorwaarden en aanvalsplan. Ook krijgt u inzicht in verschillende tools en bronnen die u helpen bij het opzetten van een structurele export.

RVO bijdrage: SIB subsidie individuele coaching: 50% subsidie tot een maximum van EUR 1000,-

Uw bijdrage: overige kostendeel van de geaccordeerde GMBS offerte.

[lees verder] over individuele coaching.

SIB Kennis & Vaardigheden

doelgroep: MKB met behoefte aan training, marktonderzoek of juridisch/fiscaal advies.

marktonderzoek
marktvraag, producteisen, concurrentie, valkuilen, etc., of…

juridisch/fiscaal advies
opstellen/herzien contracten, advies bij opzetten JV, fiscale context, etc., of…

Training
maatwerk training exportvaardigheden voor u en uw personeel.

RVO bijdrage: SIB Kennis & Vaardigheden: 50% van de kosten van dienstverlening tot een maximum van EUR 2500,- subsidie.

Uw bijdrage: overige kostendeel van de geaccordeerde GMBS offerte. [lees verder]

SIB-marktentree

doelgroep: MKB gericht op een nieuw te betreden markt.

hands-on begeleiding en advies om voet aan de grond te krijgen op een ‘nieuwe’ markt, aantrekken en selecteren van partners, begeleiden van eerste fase samenwerking en verkoop, ontsluiten van netwerk, etc.

RVO bijdrage: SIB subsidie Marktentree. 50% van de kosten van dienstverlening tot een maximum van EUR 2500,- subsidie.

Uw bijdrage: overige kostendeel van de geaccordeerde GMBS offerte.

Meer weten over de marktentreevoucher? [lees verder]

Maarten Smit

Specialist Internationale Marketing

Maarten Smit is een internationale marketingadviseur en business development coach met meer dan 23 jaar ervaring in business coaching en advies, internationale projectontwikkeling, strategische en internationale agro-food marketing, marktentreebegeleiding, markt- en sectoranalyse, exportontwikkeling en internationale samenwerking.

In 2010 richtte Maarten GMBS Business Support op om Nederlands MKB, internationale ondernemingen en overheden te helpen bij het initiëren en ondersteunen van internationale marketing en business development. Kernexpertise is het openbreken van markten in de Golfregio en Zuidoost-Azië.

Alexander Bruning

Internationaal Jurist

Alexander Bruning van BLS is een zeer ervaren en gerespecteerde juridische specialist met ruim 25 jaar ervaring en een reputatie voor zijn internationale ervaring in het adviseren van ondernemers. Alexander heeft cliënten geholpen met investeringen in commerciële ondernemingen in onder meer India, Vietnam, Indonesië, Turkije en Mongolië.

Alexander Bruning ondersteunt Nederlandse ondernemers onder meer bij het opzetten van lokale juridische entiteiten of branch/representation offices, de keuze voor nieuwe onderneming of aangaan samenwerking met bestaande onderneming/lokale partner, onderhandelen van verkoop- of distributie overeenkomsten, opstellen van algemene verkoopvoorwaarden, adviseren over lokaal vereiste vergunningen/wettelijke eisen voor de nieuwe activiteiten of werknemers/expats, en het opstellen van arbeidsovereenkomsten/consultancy agreements. In samenwerking met deskundige fiscale samenwerkingspartners, zorgt hij ervoor dat bij het businessplan de meest passende juridische structuur wordt gekozen waarbij wordt gekeken naar de effectieve belastingdruk en naar beschikbaarheid van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Nog even samenvattend

SIB subsidies | Voor wie?

SIB/Support International Business subsidie regelingen zijn bedoeld voor mkb-ondernemers te ondersteunen die:

  • geen of weinig ervaring hebben met zakendoen op buitenlandse markten (< 25% omzet uit export of < 3 jr ingeschreven bij de KVK);
  • export of internationaal zakendoen structureel willen inbedden in hun onderneming;
  • beschikken over een organisatie en voldoende middelen;
  • bereid zijn tijd en geld te investeren om echt stappen over de grens te zetten.

SIB subsidies | Wat krijgt u?

U krijgt uw internationaliseringsvoucher van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Een voucher is een tegoedbon die u als ondernemer als betaalmiddel gebruikt voor betaling aan GMBS Business Support voor het door u gekozen traject. Deze internationaliseringsvoucher heeft een waarde van maximaal € 2500 excl. BTW en kan 50% of zelfs 100% van uw kosten dekken, afhankelijk van uw type ondersteuning.

SIB subsidies | Hoe vraagt u deze aan?

stap 1) voor mij? Kijk eerst of u tot de doelgroep behoort waarvoor de SIB-subsidie in het leven is geroepen (zie ook ‘voor wie?’ hierboven).

stap 2) samen met GMBS? Bel of mail ons om samen te beoordelen in hoeverre aanvraag van een SIB-subsidie relevant en interessant voor u is. Voor een eventuele aanvraag hebben wij graag een persoonlijk gesprek met u. Zo kunnen wij nader kennismaken en bezien in hoeverre uw beoogde ondersteuningsvraag u concreet verder kan helpen bij uw export- en of internationaliseringsdoelstellingen. Uiteraard is dit vrij van verplichtingen en kosteloos.

stap 3) voucher aanvragen! U kunt uw voucher ter waarde van maximaal EUR 2.500,- op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvragen. U heeft hiervoor e-Herkenning niveau 2+ nodig. Mocht u dit niet hebben, kunt u dat <hier> eenvoudig regelen. Uiteraard kunnen wij ook deze stappen samen met u doorlopen, of kan GMBS namens u de voucher aanvragen. Wanneer door RVO gehonoreerd, ontvangt u een voucher als betalingsmiddel voor het traject met GMBS of haar internationaal juridisch/fiscale partner. De voucher is 6 maanden geldig.

SIB subsidies | Overige informatie

Mocht u nadere online informatie willen, verwijzen wij u graag naar de site van RVO.

Stuur nu een mailtje of bel voor een vrijblijvend oriënterend gesprek voor een vliegende start in export.

GMBS Business Support geniet een jarenlange relatie met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is sinds 2014 gekwalificeerd export coach voor de Support International Business (SIB) regelingen. RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om agrarisch, innovatief, duurzaam en internationaal ondernemen. RVO is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Support Internationaal Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.